GDPR / Data protection

Databeskyttelsesforordningen er en EU-forordning, som har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger og den kommer til at omforme vores måder at håndtere data fremover i alle brancher. The General Data Protection Regulation er dermed den største forandring inden for beskyttelse af private data i mange år. Konkret giver loven dig blandt andet ret til altid at få udleveret alle de oplysninger, en virksomhed har om dig og ret til til enhver tid at få rettet i oplysningerne, og til at modsætte dig reklamer på sociale medier.

Bibliotekarforbundet tilbyder en miniuddannelse i Informations- og IT-sikkerhed.

Læs om miniuddannelsen her – der er tilmeldingsfrist den 8. april 2019.

Miniuddannelse i Informations- og IT-sikkerhed
Miniuddannelse i Informations- og IT-sikkerhed

Jeppe Manuel arbejder med at fortolke Persondataloven til daglig. Læs om, hvad det indebærer, når man er ansat hos Novo.

Her en desuden artikel om GDPR inden den trådte i kraft: Mejer og Weirsøe.

 

KOMPETENCER
| |
Facebook
LINKEDIN